MENU
infolinia 508 187 499
WITAMY W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM !
0
Home / INFORMACJE / Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

 • Właścicielem sklepu internetowego jest EBATA BIS Jerzy Pastenak Brody 673, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP 551-170-86-65, REGON 356836369, tel. 33 876 64 78
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (http://edeo.pl/)
 • Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski
 • Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto)
 • Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
 • Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją sprzedawcy
 • Realizacja złożonych zamówień następuje według kolejności ich wpływania
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych
 • W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres (sklep@edeo.pl)

2. Warunki dokonywania zakupów:

 • Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową (http://edeo.pl/)
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Serwisu Internetowego poprzez wypełnienia formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia
 • Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów
 • W przypadku zamówienia większej ilości par w jednym zamówieniu może ono zostać podzielone ze względu na brak dostępności towaru w danym dniu.
 • Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w sklepie
 • Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument musi wyrazić zgodę
 • Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep
 • Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi od 2 do 14 dni roboczych
 • Przesyłki wysłane firmą kurierską GLS trafiają do adresata w terminie do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki, lecz nie później niż 7-go dnia roboczego
 • Kupujący pokrywa koszty przesyłki
 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia

3.  Sposób dokonywania płatności, dostawy:

 • Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
  - kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
  - dokonując przedpłaty za pośrednictwem systemu DotPay lub bezpośrednio na podany rachunek bankowy poprzez kontakt e-mail (na wpłatę czekamy 3 dni od momentu wpłynięcia zamówienia, po tym raczasie zamówienie zostaje anulowane) potwierdzenie prosimy przesłac na adres e-mail: sklep@edeo.pl
 • Rozliczenia tranzakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i jest realizowana dla bezpieczeństwa przesyłki i wygody Kupującego poprzez firmę kurierską

4.  Warunki reklamacji:

 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT)
 • Zgłoszenie reklamacyjne proszę składać na Formularzu Reklamacji EDEO (dostępny w załącznikach)
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów przesłanych na adres:
  EBATA BIS Jerzy Pasternak, Brody 673, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy"

5.  Zwrot/Wymiana towaru:

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym edeo.eu produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 • Zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością - dowód zakupu – (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz z wypełnionym oświadczeniem. W przypadku ewidentnego uszkodzenia opakowania przez zwracającego, sprzedawca potrąci kwotę 10 PLN jako rekompensatę za koszty wymiany opakowania.
 • Wymiana towaru następuje po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu
 • Zwrot nieużywanego towaru wraz z dowodem zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany (w załącznikach) należy odesłać na adres: EBATA BIS Jerzy Pasternak, Brody 673, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem "Zwrot/Wymiana – sklep internetowy". W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracany w tym trybie towar. Nie przjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności

6.  Ochrona danych osobowych:

 • Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym
 • Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca
 • Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę

7.  Postanowienia końcowe:

 • Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem Internetowym edeo.eu a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny

Załącznikibuy drugs online dream market login dream market registration dream market dream market mirror tor gateway proxy deep dot web bitblendervrfkzr bitcoin mixer bitcoin blender darknet markets dream market hydraruzxpnew4af.onion duck duck go search duckduckgo search duckduckgo